De visie, de opdracht en de waarden van BSCA Security worden hieronder beschreven:

Visie

Teneinde het risico op onwettelijke handelingen en de gevolgen ervan op de luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid tot een aanvaardbaar minimum te herleiden, streeft BSCA Security naar uitmuntendheid. Het wil zo de Europese referentie worden in het segment van de kleine en de middelgrote luchthavens, zowel op het gebied van veiligheid als wat de beleving van de passagiers betreft. Daarbij wordt blijvend rekening gehouden met de doelstelling van BSCA wat de doeltreffende werking van de terminal betreft.

Opdracht

BSCA Security, filiaal van BSCA, heeft als opdracht:

 1. Het doeltreffend verzekeren van de bescherming:
  a) van de burgerluchtvaart bij de luchthaven van Brussel-Zuid Charleroi volgens de geldende reglementering;
  b) van de luchthaveninstallaties door de technische en/of menselijke middelen die BSCA in staat stellen om:

  • de effecten van een terroristische of misdadige handeling te beperken en daarbij zo snel mogelijk de doorstart van de luchthavenactiviteiten te garanderen;
  • het imago van de luchthaven te beschermen wanneer die gebeurtenissen zich voordoen.
 1. De bevoorrechte gesprekspartner zijn van de luchthaven als het op veiligheid aankomt;
 2. “Security Awareness” op te wekken bij het voltallige personeel en bij alle gebruikers van de luchthaven;
 3. Zoveel mogelijk mensen te laten genieten van zijn kennis

 

Deze opdrachten worden verzekerd:

 1. In samenhang met de commerciële en operationele visie die gewenst wordt door de moedermaatschappij BSCA;
 2.  In volledige onafhankelijkheid, zowel van BSCA als van de andere partijen die aanwezig zijn op de luchthaven;
 3.  Door een cultuur te ontwikkelen die gericht is op oplossingen die de betrokkenen optimaal tevreden stellen, of het nu gaat om BSCA, de passagiers, luchtvaartmaatschappijen, de FOD mobiliteit en transport, de politie, de douane en SPW;
 4.  Door de kosten optimaal te beheersen
 5. Door een beroep te doen op een integer en perfectionistisch team dat permanent een hoge expertise aanhoudt via:
  1. een beheersing van de detectiematerialen en technologische innovaties;
  2. een beleid voor de investering in de opleiding van het personeel;
  3. een permanente uitwisseling met de verschillende organisaties/belangrijkste personen van de sector;
 6. Door een hoge controle van de kwaliteit van de uitgevoerde diensten.

 

Waarden

Om deze opdracht te vervullen, baseert het personeel van BSCA Security zich op de volgende waarden (identiek als die van BSCA):

 1. Vertrouwen,
 2. Bekwaamheid,
 3. Loyaliteit,
 4. Teamgeest,
 5. Klant- en partnergerichtheid,
 6. Respect voor het milieu en de veiligheid,
 7. Een totale integriteit.