Op het gebied van veiligheid zijn onze voogdijinstanties:

De Europese Unie  die de algemene veiligheidsregels bepaalt die het absolute minimum vormen voor elke Europese luchthaven.
Deze algemene regels kunnen door elke Lidstaat worden aangevuld. In België is de bevoegde overheid voor het aanvullen van deze regels en het controleren van de goede toepassing ervan op het Belgische grondgebied de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport.
Tenslotte heeft Wallonië ook nog een bijkomende instantie, die permanent aanwezig is op de luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid via SPW

Voor de volledigheid merken we nog op dat de Politie- en Douanediensten ook bijzondere taken vervullen op de luchthaven van Charleroi maar dan niet rechtstreeks in verband met de veiligheid:

Voor de Politie, gaat het voornamelijk om de grenscontrole (toepassing van de Schengen-akkoorden) bij vertrek EN aankomst voor alle bestemmingen BUITEN DE SCHENGEN-LANDEN.
Voor de Douane gaat het onder meer over de controle op de import van bepaalde goederen op het Belgische grondgebied. Deze controle vindt enkel bij aankomst plaats.