Iedereen herinnert zich nog de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de wereldwijde gevolgen ervan.

Deze tragische gebeurtenissen hebben de Europese Unie ertoe aangezet om dit moeilijke probleem te bekijken en meteen ook wettelijk te regelen om de Europese luchthavens veiliger te maken. Natuurlijk is het onmogelijk om het risico helemaal uit te sluiten.

De luchthaven van Charleroi wil u de best mogelijke veiligheid bieden en beschouwt dat dan ook als een prioriteit. Daarom besliste ze om uitsluitend voor dat doel een onafhankelijk filiaal op te richten: BSCA Security.

Het filiaal BSCA Security werd op 15 januari 2008 opgericht en telt momenteel 9 werknemers.

BSCA Security besliste om de uitvoering van zijn taken uit te besteden aan de firma Securitas (+/- 340 personen), die gespecialiseerd is in de beveiliging van luchthavens. BSCA Security blijft evenwel verantwoordelijk voor het behoud van de veiligheid in overeenstemming met de geldende reglementering.  BSCA Security stelt zo de procedures op die door haar partner worden uitgevoerd en ziet erop toe dat deze procedures altijd strikt worden toegepast.

 

Opm. : deze site gebruikt de benaming « veiligheid ». Deze zou eigenlijk vervangen moeten worden door de term « beveiliging » die gepaster is voor onze activiteit. Daar de term « beveiliging » niet goed gekend is bij het grote publiek, hebben wij ervoor gekozen om « veiligheid » te gebruiken, ook al is die benaming niet aangepast aan onze activiteit.